Bescherming van personen

Dernière mise à jour : 06/03/2020

Public visé
Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - bescherming van personen'.

Het betreft een opleiding die wettelijk verplicht is om de activiteit 'bescherming van personen' zoals omschreven in de wet private en bijzondere veiligheid uit te kunnen oefnenen als bewakingsagent.
Description
De opleiding tot het bekomen van het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - bescherming van personen' omvat 52 lesuren bestaande uit volgende vakken:

1. Toegepaste wetgeving betreffende bescherming van personen: 3 lesuren;
2. Organisatie van de publieke veiligheidsdiensten: 1 lesuur;
3. Veiligheidsanalyse en opbouw van de beveiliging: 16 lesuren;
4. Formaties en procedures bij bescherming van personen: 12 lesuren;
5. Personenbescherming met wagens: 12 lesuren;
6. Afschermingstechnieken: 8 lesuren.
Prérequis
Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:
 
 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Attest psychotechnisch onderzoek

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

Opgelet: Voor deze opleiding dient u ingeschreven te worden door de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst waartoe u behoort en de identificatiekaart van desbetreffende onderneming kunnen voorleggen.
Modalités pédagogiques
Tijdens deze opleiding wordt de nadruk gelegd op praktische oefeningen. Elk onderdeel wordt voorafgegaan door een kort theoretisch onderdeel, waarna we onmiddellijk aan de slag gaan met concrete cases, oefeningen en rollenspelen.

Tijdens deze opleiding wordt professioneel materiaal ter beschikking gesteld voor gebruik tijdens de oefeningen (wagens, radio's, oortjes, .. ).

Theoretisch wordt de opleiding ondersteund met het handboek 'Close protection' van Richard J. Aitch. Elke deelnemer ontvangt hiervan een exemplaar.
Modalités d'évaluation et de suivi
Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:
 
 • Een praktische geïntegreerde oefening op de laatste dag van de opleiding.
 • Een theoretisch examen georganiseerd door SERIS Academy.
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-0002046-001

M'inscrire à la formation

Détail des horaires :
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Prochaines Sessions
 • 02/11/20 08:00 → 10/11/20 10:00
  Diegem 13 places restantes
 • 19/04/21 08:00 → 27/04/21 10:00
  Diegem 15 places restantes
 • 11/10/21 08:00 → 19/10/21 10:00
  Diegem 15 places restantes

Retour au site web du centre